مذهبی

حدیث قدسی چه تفاوتی با قرآن دارد؟

حدیث قُدسی

 کلامی است که پیامبر اکرم(ص) آن را از خداوند نقل می‌کند، به آن حدیث ربانی و حدیث الهی نیز می‌گویند. در این احادیث، معنی و مضمون از خداوند و الفاظ از پیامبر است؛ مضمون مورد نظر ممکن است به واسطه فرشته و یا الهام و یا القا در خواب به پیامبر منتقل شده باشد. این احادیث معمولا با کلماتی مانند «قال الله» یا «یقول الله» شروع می‌شوند.

حدیث قدسی با قرآن تفاوت دارد؛ زیرا قرآن از لحاظ مفهوم و لفظ از جانب خداوند است ولی حدیث قدسی فقط مضمونش از جانب خداوند است، در جنبه‌های مربوط به معجزه‌بودن یا بعضی از مفاهیم نیز بین قرآن و حدیث قدسی تفاوت وجود دارد.

حدیث قدسی چه تفاوتی با قرآن دارد؟

وجه تفاوت بین حدیث قدسی و قرآن، هم لفظ و هم معنای قول خداوند است؛ یعنی آیات قرآن دقیقا با همین نوع بیان و کلمات از خداوند آورده شده‌اند، اما حدیث قدسی، اگرچه همه معنای آن از جانب خدا است، اما کلمات و نحوه بیان آن‌ها از جانب حضرت محمد (ص) ارائه می‌شود.
نکته قابل توجه این است که اگرچه در حدیث قدسی، لفظ از خدای بزرگ نیست، اما پیامبر (ص) هیچ دخل و تصرفی در معنی آن وارد نکرده و با منظور خداوند، مطابق است.

موضوع احادیث قدسی چیست؟

احادیث قدسی درباره موضوعات پراکنده بسیاری هستند. موضوعاتی چون مباحث اخلاقی، عرفانی، توبه، ثواب و عقاب و برخی از مباحث نظری دیگر از جمله موضوعات اصلی حدیث قدسی هستند. احادیث قدسی معمولاً درباره احکام شرعی نیستند. حتی در برخی از منابع شیعی می‌توان موضوعاتی چون اثبات امامت را در احادیث قدسی مشا

۱۰ حدیث قدسی زیبا

حدیث یکم

علی بن الحسن بن فضایل عن الحسین بن علی بن یوسف عن زکریابن محمد ابی عبداللّه المؤمن عن علی بن ابی نعیم عن ابی حمزه عن احدهما علیه السّلام
قال ان اللّه تعالی یقول:
یابن ادم تطوّلت علیک بثلاثه سترت علیک ما لو علم به اهلک ما واروک و اوسعت علیک فاستقرضت منک لک فلم تقدم خیراً و جعلت لک نظره عند موتک فی ثلثک فلم تقدم خیراً

ای فرزند سه مرحمت به تو نمودم

۱ – پنهان نمودم از تو چیزهایی را که اگر خانواده ات علم به آنها پیدا می کردند، هرگز ترا پنهان نمی نمودند.
۲ – به تو وسعت در رزق و روزی دادم. آنگاه از تو قرض خواستم برای خودت، اما تو چیزی پیش نفرستادی.
۳ – هنگام مرگ به تو اجازه دادم در ثلث مالت تصرف کنی اما تو چیزی پیش نفرستادی.

حدیث دوم

عن ابی ذرالغفاری رضی اللّه عنه قال، قال النبی صلی اللّه علیه و آله
قال اللّه تبارک و تعالی
یابن ادم ما دعوتنی و رجوتنی اغفرلک علی ما کان فیک و ان اتیتنی بقرار الارض خطیئه اتیتک بقرارها مغفره ما لم تشرک بی و ان اخطات حتی بلغ خطایاک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک.

ای فرزند آدم هر زمان که مرا بخوانی و به من امید داشته باشی تمام آنچه که بر گردن توست می بخشم و اگر به وسعت زمین همراه با نگاه به پیش من آئی، من به وسعت زمین همراه با مغفرت به نزد تو می آیم، مادامی که شرک نورزی. و اگر مرتکب گناه شوی بنحوی که گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار کنی، ترا خواهم بخشید.

حدیث قدسی سوم

بالا سانید الثلاثه عن الرضا عن ابائه علیهم السلام قال. قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله؛
یقول الله تبارک و تعالی
یابن ادم ما تنصفنی؛ اتحبب الیک بالنعم و تتمقت الی بالمعاصی خیری علیک منزل و شرک الی صاعد و لا یزال ملک کریم یأتینی عنک فی کل یوم و لیله بعمل قبیح.
یابن ادم لو سمعت وصفک من غیرک و انت لا تعلم من الموصوف لسارعت الی مقته.

ای فرزند آدم چرا انصاف نمی دهی؛ من بوسیله نعمتهای خود، محبوب تو می شوم و تو بوسیله گناهان در نزد من مبغوض می شوی – خیر و رحمت من به سوی تو نازل می گردد و شرت به سوی من بالا می آید و پیوسته فرشته ئی بزرگوار در هر شب و روز برایم عمل قبیحت را گزارش می دهد.
ای فرزند آدم اگر وصف خود را از دیگری بشنوی و حال آنکه ندانی مورد نظر، خودت می باشی هر آینه نسبت به چنین فردی خشمگین خواهی شد.

حدیث چهارم

قرب الاسناد عن السندی بن محمد عن ابی البختری عن الصادق عن ابیه عن علی علیه السّلام قال الالتفات فی الصلوه اختلاس من الشیطان فایاکم و الالتفات فی الصلوه فان اللّه تبارک و تعالی یقبل علی العبد اذا قام فی الصلوه فاذا التفت
قال الله تبارک و تعالی
یابن ادم عمن تلتفت ثلاثه فاذا التفت بالرابعه اعرض اللّه عنه

از حضرت علی علیه السّلام نقل شده که فرمودند بی توجهی در نماز اختلاسی است از شیطان، پس بپرهیزید از بی توجهی در نماز، زیرا که خداوند تبارک و تعالی به بنده روی می آورد هنگامیکه نماز می خواند، و وقتی بی توجه شد خداوند می گوید.
ای فرزند آدم از چه کسی روی بر می گردانی سه مرتبه این سخن تکرار می شود و آنگاه که مرتبه چهارم بنده بی توجهی کرد. خداوند از او اعراض می کند.

حدیث پنجم

کنز الکراجکی
قال الله تعالی
یابن ادم فی کل یوم توتی برزقک و انت تحزن و ینقص من عمرک و انت لا تحزن، تطلب ما یطغیک و عندک ما یکفیک.
ای فرزند آدم در هر روز رزق و روزی می رسد و حال آنکه تو غم روزی می خوری و حال آنکه از عمرت کم می شود ولی تو محزون نمی شوی. بدنبال چیزی هستی که تو را طاغی و یاغی می کند و حال آنکه در نزد تو چیزی است که کفایت امرت را می نماید.

حدیث قدسی ششم

عده من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن محمدبن عبدالحمید عن یحیی بن عمر و عن عبدالله بن سنان قال، قال ابو عبدالله علیه السّلام اوحی اللّه عزوجل الی بعض انبیائه،
یابن ادم اذکرنی فی غضبک، اذکرک فی غضبی، لا امحقک فیمن امحق وارض بی منتصراً فان انتصاری لک خیر من انتصارک لنفسک.
ای فرزند آدم مرا در حال خشم و غضب یاد کن در این صورت ترا در حال خشم و عضب خود یاد می کنم. و بر تو سخت نخواهم گرفت در وقتی که سخت خواهم گرفت.
از یاری رساندن من راضی باش زیرا یاری دادن من به تو بهتر از یاری دادن خود برای خودت می باشد.

10 حدیث قدسی زیبا
حدیث قدسی زیبا

حدیث هفتم

عده من اصحابنا عن احمدبن محمد عن ابن محبوب عن عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السّلام قال فی التوراه مکتوب
یابن ادم تفرغ لعبادتی املا قلبک غنی و لا اکلک الی طلبک و علی ان اسد فاقتک و املا قلبک خوفاً منی و ان لاتفرغ لعبادتی املا قلبک شغلا بالدنیا ثم لا اسد فاقتک و اکلک الی طلبک

ای فرزند آدم خود را برای بندگی من مهیا نما. در این صورت قلب ترا بی نیاز خواهم کرد و ترا بسوی خواسته هایت واگذار نخواهم کرد و بر من واجب خواهد بود که حاجت ترا بجا آورم. و قلب ترا مملو از خوف و ترس از خود می کنم. و اگر برای بندگی من خود را مهیا نسازی، قلب ترا مشغول به دنیا خواهم کرد سپس حاجت ترا بجا نخواهم آورد و ترا به خواسته هایت واگذار خواهم کرد.

حدیث هشتم

قال اللّه تبارک و تعالی
یابن ادم کن کیف شئت، کما تدین تدان، من رضی من اللّه بالقلیل من الرّزق قبل اللّه من الیسیر من العمل و من رضی بالیسیر من الحلال خفّت مؤنته وزکّت مکسبه و خرج من حدّ الفجور.
ای فرزند آدم هر گونه که می خواهی باش، همانگونه که وام می دهی همانگونه نیز وام می گیری، هر کس به رزق قلیل الهی رضایت دهد خداوند عمل خوب کم او را قبول می کند و هر کس به حلال اندک، راضی باشد مؤنه او سبک خواهد شد. و کاسبی او پاکیزه خواهد شد و از حدّ و حدود گناهان خارج خواهد شد.

حدیث قدسی نهم

یقول اللّه تبارک و تعالی
یابن ادم ارض بما اتیتک تکن من ازهد النّاس.
یابن ادم اعمل بما افترضت علیک تکن من اعبد النّاس.
یابن ادم اجتنب ممّا حرّمت علیک تکن من اورع النّاس.

ای فرزند آدم به آنچه که به تو دادم راضی باش، از زاهدترین مردم خواهی شد.
ای فرزند آدم به آنچه که به تو واجب کردم عمل کن، از عابدترین مردم خواهی شد.
ای فرزند آدم از آنچه که بر تو حرام کردم دوری کن از متقی ترین مردم خواهی شد.

حدیث قدسی زیباحدیث دهم

قال اللّه تبارک و تعالی:
ویحک؛
یا بن ادم ما اقسی قلبک، ابوک و امّک یموتان و لیس لک عبره بهما
یا بن ادم الا تنظر الی بهیمه ماتت فانتفخت و صارت جیفه و هی بهیمه و لیس لهاذنب، و لو وضعت اوزارک علی الجبال الرّاسیات لهدّتها

وای بر تو:

ای فرزند آدم چقدر قسی القلب هستی، پدر و مادرت می میرند و در مرگ آنها هیچ عبرتی برای تو نمی باشد.
ای فرزند آدم آیا به یک چهارپا نگاه نمی کنی هنگامی که مرده است و باد کرده و لاشه متعفنی شده است. و حال آنکه چهار پائی است و گناهی بر گردن او نیست. و حال آنکه اگر گناهان ترا بر کوههای محکم بگذارم، کوهها را منهدم می کند.

[تعداد: 3   میانگین: 4.7/5]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا