از دعای ماه تا نحس بودن یا نبودن آن

دکمه بازگشت به بالا